Trang Nhà » Chuyên Môn » Tài Liệu Trại

Thực tập Vẽ Sơ Đồ Gilwell

Thực tập Vẽ Sơ Đồ Gilwell

Vẽ Sơ Đồ Gilwell: Có 1 cách phác họa sơ đồ lộ trình rất đơn giản mà không kém phần chính xác trong một phạm vi giới hạn trên đất liền. Các trưởng Hướng Đạo và Gia Đình Phật Tử đã ứng dụng từ rất lâu trong thời chiến tranh khá hữu hiệu, thời đó các [...]

Đời Sống Trại, anh/chị là ai?

Đời Sống Trại, anh/chị là ai?

Người Đời Sống Trại Anh/Chị Là Ai?   A. Mở: 3 chữ “Đời Sống Trại” gợi lên cho ACE chúng ta rất nhiều ý nghĩa: Đời sống ở Trại, khác với sống ở nhà, ở truờng, ở công sở v..v.. vì sống gần gũi thiên nhiên Huynh trưởng phụ trách sinh hoạt chung, gạch nối [...]

Đời Sống Trại : Nhận Xét Tổng Quát

Đời Sống Trại : Nhận Xét Tổng Quát

Đặc tính cần thiết của một Đời Sống Trại. Tổng quát các môn học Trong chương trình tu học của GÐPT, nhằm tạo cho đoàn sinh hiểu biết các bộ môn Giáo lý cơ bản, văn nghệ, hoạt động thanh niên, xã hội v.v… Tuy nhiên, trong các môn học này, từ trước tới nay [...]

Truyền Tin: Báo Hiệu Bằng Khói Lửa Từ Xa

Truyền Tin: Báo Hiệu Bằng Khói Lửa Từ Xa

Trong lịch sử truyền tin nhân loại – dường như các châu lục trong thời cổ đại  đã cùng phát triển các loại hình truyền tin tương đồng với nhau, rõ nét nhất là người Trung Quốc cổ đại đã sớm xây dựng nên Vạn Lý trường thành khởi từ thời Xuân Thu (770-476 trước [...]

Mật Thư Dạng Thay Thế Biến Thể

Mật Thư Dạng Thay Thế Biến Thể

Loại mật thư này người ra mật thư còn có thể biến thể ra nhiều loại khoá khác nhau hoặc kết hợp giữa nhiều loại (mật thư 6) Lưu ý: Chấm dứt một bản văn người ta viết chữ AR cuối cùng. Mật thư 6: Khóa: D – A = C           R – M [...]

Lời Khai Mạc Trại TRÚC LÂM IV Quảng Đức

Lời Khai Mạc Trại TRÚC LÂM IV Quảng Đức

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật. Kính thưa Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Kính thưa quí Gia trưởng, Liên Đoàn Trưởng, Ban huynh trưởng các đơn vị Gia đình Phật tử thuộc Quảng Đức. Cùng các Trại sinh thân mến. Trước tiên chúng tôi xin chân thành cảm tạ quí Bác, [...]

Cách Tổ Chức Và Điều Hành Trại Trong GĐPT

Cách Tổ Chức Và Điều Hành Trại Trong GĐPT

I.       TỔ CHỨC VÀ  ÐIỀU HÀNH TRẠI : Trước khi tổ chức một cuộc Trại – Huynh trưởng phải tuần tự lược qua những đề mục sau đây và trình bày trong bản soạn thảo kế hoạch trình duyệt:  Mục đích Tên trại Khẩu hiệu trại (tiếng reo) Phù hiệu Trại Bài ca chính thức [...]

  • GĐPT Việt Nam

  • Tìm Hiểu Phật Thích Ca

  • Tranh Cuộc Đời Thích Ca

  • 88 Thân Quán Thế Âm

  • Đọc Và Hiểu Quán Thế Âm

  • Hỗ Trợ Từ Điển Để Dịch


    Tra theo từ điển:


    © 2011 Bởi Pháp Đạt